Israel- ja juutalaistyö

Lähetystyöllä on pitkät perinteet Kotkan helluntaiseurakunnassa, ja se on koettu aina tärkeäksi osaksi seurakunnan työtä. Lähetyskenttä alkaa kotioveltamme ja ulottuu maailman ääriin asti. Lähetystyö on hyvin monimuotoista, ja sitä on tehty ja tehdään eri tavoin. Jumala haluaa, että ilosanoma Hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta kerrotaan kaikille ihmisille. Menkää kaikkeen maailmaan – niin Jeesus kehotti. ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matteus 28: 18 – 20)

Kotkan helluntaiseurakunnassa on lähetystoimikunta, jonka tehtävänä on innostaa lähetystyöhön ja pitää sitä esillä. Toimikunta on mukana järjestä- mässä lähetyskokouksia ja teema- tilaisuuksia sekä pitää yhteyttä lähetystyössä mukana oleviin tahoihin.

Seurakunta työskentelee yhteistyössä FIDA Internationalin kanssa. FIDA on Suomen helluntaiherätyksen yhteinen lähetysjärjestö. Osallistumme FIDA:n kautta lähetyskenttien erilaisiin aineellisiin tarpeisiin lähettimaksun avulla. Lähetystyöhön kerätään varoja lähetysuhrien, lahjoitusten, lähetys-myyjäisten, lähetyslounaiden ym. avulla. Lähetysmyyjäisten ja -lounaiden valmisteluun osallistuvat erityisellä panoksella joka toinen tiistai kokoontuvat lähetysnaiset.

Seurakunnan tavoitteet lähetystyössä on kirjattu seurakuntamme lähetysstrategiaan.

Kysy lisää:

lähetystyöntekijät Eero ja Linnea Valtiala 
+358 45 1192 554
eero.valtiala[at]fida.info, linnea.valtiala[at]fida.info

evankelista (Israel- ja juutalaistyö) Marja-Liisa Turunen
+358 40 742 3117
marja-liisa.turunen[at]pp1.inet.fi