logo

Lähetystyö

Lähetystyö tänään – HistoriaaIsrael- ja juutalaistyö

Lähetystyöllä on pitkät perinteet Kotkan helluntaiseurakunnassa, ja se on koettu aina tärkeäksi osaksi seurakunnan työtä. Lähetyskenttä alkaa kotioveltamme ja ulottuu maailman ääriin asti. Lähetystyö on hyvin monimuotoista, ja sitä on tehty ja tehdään monin eri tavoin. Jumala haluaa, että ilosanoma Hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta kerrotaan kaikille ihmisille. Menkää kaikkeen maailmaan – niin Jeesus kehotti. ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matteus 28: 18 – 20)


Budapest

Elokuussa 2010 seurakunta sai lähettää uuden lähettiperheen lähetystyöhön.
Jouni ja Anna-Maria sekä pojat Eemeli ja Leevi Pursiainen lähtivät Unkarin pääkaupunkiin Budapestiin juutalaistyöhön. He ovat ensimmäinen lähetysjärjestö
Fidan kautta Eurooppaan juutalaisten keskuuteen lähtenyt suomalainen perhe. Unkarin pääkaupunki on yksi Euroopan juutalaiskeskuksia. Arvioiden mukaan Budapestissa asuu 70 000 – 100 000 juutalaista. Pursiaisten työ on alkuvaiheessa pioneerityötä, kielen opiskelua ja paikallisiin ihmisiin ja kulttuuriin tutustumista. Pursiaiset työskentelevät paikallisen seurakunnan työyhteydessä. Suomessa Kotkan helluntaiseurakunnan lisäksi lähettäjäseurakuntana on neljä muuta seurakuntaa.

Kotkan helluntaiseurakunnassa on lähetystoimikunta, jonka tehtävänä on innostaa lähetystyöhön ja pitää sitä esillä. Toimikunta on mukana järjestä- mässä lähetyskokouksia ja teema- tilaisuuksia sekä pitää yhteyttä lähetystyössä mukana oleviin tahoihin.

Seurakunta työskentelee yhteistyössä FIDA Internationalin kanssa. FIDA on Suomen helluntaiherätyksen yhteinen lähetysjärjestö. Osallistumme FIDAn kautta lähetyskenttien erilaisiin aineellisiin tarpeisiin lähettimaksun avulla. Lähetystyöhön kerätään varoja lähetysuhrien, lahjoitusten, lähetys-myyjäisten, lähetyslounaiden ym. avulla. Lähetysmyyjäisten ja -lounaiden valmisteluun osallistuvat erityisellä panoksella joka toinen tiistai kokoontuvat lähetysnaiset.

Seurakunnan tavoitteet lähetystyössä on kirjattu vuonna 2008 valmistuneeseen vuosien 2008 – 2013 lähetysstrategiaan.